Amon AN %33 - Amonyum Nitrat

Amon AN %33 - Amonyum Nitrat

Amon AN %33 Gübresi

Amonyum ve Nitrat Azotu ihtiva eden üst gübre türüdür. 100 kilogramında 33 kg saf azot bulunur. Bu saf azotun yarısı amonyum yarısı da nitrat formunda bulunur. Bu nedenle hem amonyumu hem de nitratı tercih eden bitkiler için rahatlıkla kullanılabilir. Bitki her iki şekildeki azot besin maddesinden de yararlanabildiği için bu gübrenin etkisi hem daha çabuk olmakta hem de devamlı olmaktadır. Çeşitli iklim şartlarında dahi her bitki için rahatlıkla kullanılabilecek bir gübredir. Amonyum nitrat gübresi ekim zamanında ve bitkinin büyüme & gelişme dönemlerinde de kolaylıkla kullanılabilir. Nitrat Azotu erken çözünerek toprağın azot ihtiyacını karşılarken, Amonyum Azotu ise toprak tarafından tutularak uzun süreli etki yapar ve bitkinin ileri dönemlerindeki azot ihtiyacını karşılar.
 

İçerik
Standart TS 836 - EC Fertilizer
Formül NH4NO3
Renk & Görünüm Beyaz, krem, sarı, pembe renklerde ve pril tanecikler halinde
Azot oranı Min.33% (%16.5 amonyak azotu + %16.5 nitrat azotu)
Hidrojen %5
Oksijen %60
Nem Max. 0.5 %
Ambalaj İç kısmı polietilen, dış kısmı polipropilen 50 kg lık torbalarda satışa sunulmaktadır.


 

AN %33 Gübresi
  • Suda çok kolay eriyen bir gübredir. Bu nedenle kurak bölgelerde toprak rutubetinin az olduğu durumlarda bile kolayca eriyerek, bitkiye faydalı hale geçer. Suda çözünürlüğü diğer azotlu gübrelere (CAN %26, Üre, Amonyum Sülfat) göre daha yüksektir.
  • Nem alması çok kolaydır, hemen topaklaşır(kekleşir). Bu nedenle kuru yerde depolanmalı, ambarda fazla bekletilmemelidir. Depolama sürecinde mümkün olduğunca hava ile teması engellenmelidir.
  • Patlama tehlikesi olduğu için benzin, gazyağı, motor yağı gibi yanıcı maddelerle birlikte depolanmamalıdır.
  • Yoğun miktarda yağış alamayan topraklarda üst gübre olarak AN %33 kullanılması, CAN %26 (kalsiyum amonyun nitrat) gübresinin kullanılmasından daha uygundur, çünkü topraktaki nem AN %33 gübresini eritebilmektedir. Oysa topraktaki nem(rutubet) CAN %26 gübresini eritemez.
  • Özellikle kireç oranı yüksek olan topraklar için uygun bir gübre çeşitidir. Türkiye topraklarının %72' sinin kireçli olması nedeniyle, AN %33 gübresinin kullanımı önem arzetmektedir.
  • Fazla yağışlı bölgelerde (Karadeniz ve Marmaranın bazı yöreleri) ve aşırı miktarlarda sulama suyunun uygulanması durumunda nitrat formundaki azotun yıkanarak topraktan uzaklaşacağı düşünülerek, uygulanacak gübrenin yarısının ekim zamanı, diğer yarısının da daha sonra verilmesinde fayda vardır.
  • Tahıllarda ve meyvelerde üst gübre olarak kullanılırken, çeşitli bitkilerin ekiminde de uygulanabilmektedir.

Ürün Galerisi