Amon NP (Kompoze 20.20.0)

Amon NP (Kompoze 20.20.0)

Amon NP (KOMPOZE 20-20-0)

Birden fazla besin maddesini içeren gübrelere kompoze gübre denilmektedir; azot, fosfor, potasyum içerirler. İçeriğindeki birinci rakam azot, ikinci rakam fosfor miktarını % olarak ifade etmektedir. 100 kilosunda; 20 kilo saf Azot, 20 kilo (P2O5) Fosfor vardır. İçerdiği Azot’ un tamamı, (P2O5) Fosfor’ un büyük bir kısmı (%90) suda tamamen çözündüğü için bitkiler tarafından kolaylıkla alınır.

Kompoze gübrelerdeki azotun tamamı amonyum formunda olabildiği gibi bir kısmı nitrat formunda bulunabilir. Suda erime özelliği yüksek olduğundan ekimden önce veya ekim sırasında tohumla birlikte kullanılır. Tarla yüzeyine uygulanması kolay olan bir gübredir; tarlanın iyi hazırlanmış olması etkisini daha da arttırır. Pril tanecikleri nedeniyle mekanik gübreleme için çok uygundur. Kullanım miktarı tarımın türüne, iklim ve toprak durumuna bağlıdır. Verilecek miktarın hesaplanmasında yetiştirilecek bitkinin fosfor ihtiyacı dikkate alınmalıdır. Yeteri kadar verilmezse bitkilerde kök gelişimi zayıf olur, boy kısa kalır, olgunlaşma gecikir, meyveler dökülür, verim düşer.

İçerik
Standart TS 2832 – EC Fertilizer
Formül H3Po4. Co(NH2)2
Renk & Görünüm Gri renkli, homojen ve granül
Azot oranı Toplam%20 (Amonyak Azotu + Nitrat Azotu veya Üre Azotu)
Fosfor %20 (Nötral amonyum sitratta çözünür fosfor penta oksit P2O5)
Suda çözünür fosfor penta oksit P2O5 %19
Serbest asidite Max. %2.5 (fosfat bazlı)
Nem Max. %1
Ambalaj İç kısmı polietilen, dış kısmı polipropilen 50 kg lık torbalarda satışa sunulmaktadır.

 

NP gübresi
  • Nötr reaksiyonlu bir gübre olduğundan her cins toprakta kullanılabilir.
  • Yurdumuz topraklarının genellikle azot ve fosfor bakımından fakir fakat potasyum bakımından zengin olması dolayısıyla kullanılacak kompoze gübrelerin çoğunlukla potasyum içermeyen ve fakat azot ve fosfor içeren gübreler olması gerekmektedir. Bu nedenle NP – Kompoze (20 – 20) kullanımı tarım için faydalı olacaktır.
  • Kuru ve sulu ziraat koşullarında; buğday, keten, pamuk, bağ, üzüm, zeytin, sebze, ayçiçeği, patates ve narenciye bitkilerinde başarıyla uygulanmaktadır.
  • Hububat ve pamuk başta olmak üzere birçok bitkide ekim sırasında taban gübresi olarak kullanılır.
  • Hububat ekiminde fosfor oranı düşük olduğu için yalnız kullanılmamalı; bir çuval NP – Kompoze (20 – 20) ile bir çuval Triple Süperfosfat (TSP) karıştırılarak bu karışımdan 20 kg. verilmelidir.

Ürün Galerisi