MAP - Mono Amonyum Fosfat

MAP - Mono Amonyum Fosfat

Amon MAP - Mono Amonyum Fosfat

Mono Amonyum Fosfat suda çözünmekte ve yeterince nemli toprakta da hızla çözülmektedir. Yetiştiriciler, bitkinin büyüyen köklerinin yakınında veya yüzey bantlarında granüler mono amonyum fosfat uygularlar. Ayrıca, yaygın olarak araziye yayılması ve toprağa karıştırılması işlemi yapılmaktadır.

Mono Amonyum Fosfat; yaygın olarak kullanılan fosfor ve azot kaynağıdır. Gübre endüstrisinde kullanılan bu maddeler katı gübrelerin içeriğinde bulunmaktadır. Mono amonyum fosfat imalat işlemi basit yöntemler uygulanarak yapılabilmektedir. Yöntem olarak; amonyak oranı ve fosforik asit reaksiyona sokulmaktadır. Bu işlemden sonra katılaştırma işlemi yapılmaktadır. Diğer yöntemde de farklı gübrelerle karıştırılma işlemidir. Mono amonyum fosfat gübresi, fosforlu olan gübreler içinde en fazla oranda fosfat içeren bir gübredir. İçeriğinde zararlı bir madde içermez ve bitkilere zarar vermez. Amonyum fosfat ile ilgili uygulama, ekimden önce toprağa yapılmaktadır. Ayrıca, meyve mahsülleri, üzüm asmaları, bitkiler ve çiçeklerin ana gübrelenmesi ve ön ekim gübrelemesinde kullanılmaktadır. Bu madde; kapalı, soğuk ve kuru binalarda saklanmaktadır. Paketlenmiş şekilde veya dökme halinde taşınmaktadır.

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2PO4 - %12 N (azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir. Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur. Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.

Kullanım Alanları:

-Depolama ve taşıma açısından kolaylık veren bir kullanım maddesidir. Yüksek saflık oranında, hayvanlar için yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
-Mono amonyum fosfat uygulamasında, eritme yöntemi ile çeşitli sulama tekniklerinde kullanım mevcut olabilmektedir.
-Bitkilerin stres ve hastalıklara direncini arttırmaktadır. üreme aşamasında dengeyi sağlar.
-Olumsuz koşulların oluşmasında, filizlerin büyümelerine uyarıcı etkiler yapar, çiçeklenmeyi sağlar ve meyvelerin büyümesine etki eder.
-Meyvelerin dayanıklılık özelliklerinin gelişmesini sağlamaktadır.